Phần mềm Ninja UID Pro giúp bạn theo dõi phân tích hàng vi của khách hàng,từ đó đưa ra các chiến dịch quảng cáo hiệu quả